KARA ZA ZABICIE PSA Fundacja Centaurus
KARA ZA ZABICIE PSA Fundacja Centaurus

Podpisz petycję
Fundacji Centaurus!

Zwracamy się z prośbą o podpisanie poniższej petycji. Nie pozostań obojętny w chwilach kiedy Twój głos ma tak duże znaczenie. Możesz uratować setki istnień.
Dziękujemy za Twoją pomoc!Razem możemy więcej
Pomóż naszym podopiecznym.

Jeśli popierasz nasze działania, prosimy wesprzyj nas, abyśmy mogli razem więcej. przekaż dobrowolna darowiznę.

20zł
50zł
100zł
inna

Dziękujemy Państwu za każdą pomoc!

Nie zgadzamy się na budowę S-16 przez Dolinę Biebrzy!

Biebrzański Park Narodowy powstał w 1993 roku. Jest obecnie największym Parkiem Narodowym w Polsce i jednym z największych w Europie. To, co w parku najcenniejsze, to szeroka dolina z największym zespołem torfowisk w Polsce (Bagna Biebrzańskie). Stanowi ona najważniejszą w kraju i Europie Środkowej ostoję ptaków wodno-błotnych. W 2004 roku Dolinę Biebrzy włączono do sieci Natura 2000. Nie zgadzamy się, by tak unikatowe i ważne dla środowiska miejsce zostało zniszczone przez budowę drogi ekspresowej S-16 będącej elementem Via Carpatia.

Droga ekspresowa S-16 na odcinku Knyszyn–Ełk ma stanowić element międzynarodowego korytarza transportowego łączącego Grecję z Finlandią. Inwestycja Via Carpatia została uznana przez Parlament Europejski za priorytetową w 2019 roku. Według opinii rzecznika GDDKiA trasa musi przebiegać przez Park Narodowy, ponieważ na inne możliwości nie pozwalają względy logistyczne. Podczas oceny nigdy jednak nie wzięto pod uwagę aspektów środowiskowych. Inwestorzy nie rozważyli tego, jak bardzo szkodliwe będzie poprowadzenie drogi przed Dolinę Biebrzy. Ze względu na bagnisty teren niezbędne stanie się wybudowanie długiej estakady, która będzie przeszkodą na szlakach migracyjnych ptaków wędrownych i ssaków. Już same prace nad drogą przyczynią się do zniszczenia unikatowej przyrody, a po jej powstaniu pojawi się hałas samochodów, zagłuszający śpiew ptaków, które przecież w ten sposób szukają życiowych partnerów i bronią swojego terytorium lęgowego. Nie można również zapomnieć o zwiększonej śmiertelności zwierząt na skutek kolizji z pędzącymi samochodami, a także zanieczyszczeniach pyłem i spalinami.

Budowa drogi nieuchronnie zaburzy warunki hydrologiczne w obu basenach Biebrzy. Dojdzie do zniszczenia cennych nie tylko w Polsce, ale również w Europie torfowisk, a tym samym naturalnego zbiornika retencyjnego, którym jest Dolina Biebrzy. Nie można zapomnieć, iż Park jest chroniony konwencją Ransarską dotyczącą mokradeł o znaczeniu globalnym. Torfowiska te są unikalne na skalę światową, a w obliczu zmian klimatycznych, obniżenia się wód gruntowych i realnego zagrożenia deficytem wody pitnej niszczenie tak wyjątkowego miejsca jest niewyobrażalną wręcz zbrodnią. To między innymi przez osuszanie torfowisk Bałtyk jest obecnie jednym z najbardziej zanieczyszczonych zbiorników wodnych. Dawniej bagna i mokradła stanowiły 14% powierzchni naszego kraju. Na skutek osuszania, tworzenia rowów melioracyjnych, zamieniania terenów podmokłych na obszary rolnicze zostało ich tak naprawdę bardzo niewiele. Dla nas oznacza to zwięszenie emisji gazów cieplarnianych, utratę chronionych gatunków roślin, suszę. Bagna są niezwykłym mechanizmem samooczyszczania. Ich brak sprawia, że rzeki są coraz brudniejsze. Podmokłe tereny są również miejscem siedlisk wielu owadów, których zniknięcie przyczyni się do zmniejszenia popularcji zwierząt owadożernych, znikną także zapylane przez owady rośliny. To jest prawdziwa katastrofa ekologiczna. Zamiast osuszać i niszczyć kolejne bagna, powinniśmy się skupić na ich odnawianiu w miejscach, gdzie wcześniej naturalnie występowały.

Budowie drogi ekspresowej S-16 sprzeciwiają się lokalni mieszkańcy Doliny Biebrzy. My również sprzeciwiamy się niszczeniu tak unikatowego i wyjątkowego w skali Europejskiej miejsca. O tej wyjątkowości świadczy między innymi dofinansowanie Unii Europejskiej w celu renaturalizacji Doliny Biebrzy. Uważamy, że w obliczu zmian klimatycznych, szóstego masowego wymierania, a także działań Unii Europejskiej, budowa drogi ekspresowej przez Dolinę Biebrzy jest działaniem lekkomyślnym i szkodliwym dla nas wszystkich. Dlatego nie zgadzamy się na takie rozwiązanie i domagamy się przeprowadzenia dogłębnej, strategicznej analizy z oceną oddziaływania na środowisko naturalne, wzięcie pod uwagę jej wyników, a tym samym zaniechanie przeprowadzenia drogi ekspresowej S-16 przez Dolinę Biebrzy.


Funcacja Centaurus
Fundacja Centaurus

Fundacja Centaurus
ul. Wałbrzyska nr 6-8
52-314 Wroclaw

kontakt@centaurus.org.pl
tel. 518 569 487 lub 518 569 488
PKO BP 15 1020 5226 0000 6002 0220 0350

Swift/Bic: BPKOPLPW
IBAN: PL15102052260000600202200350

Dla wpłat zza granicy i wpłat stałych (Raiffeisen Bank):
PL36 1750 1064 0000 0000 2257 6747 (wpłaty w PLN)
PL17 1750 1064 0000 0000 2257 6798 (wpłaty w EUR)

Jeśli chcesz zostać szybko poinformowany o wyniku akcji - podaj w tytule wpłaty dodatkowo swój nr telefonu. Zadzwonimy lub otrzymasz sms!